8 July 2011

Muros de contencao...Retaining walls

A moradia esta ja pronta para comecar a receber a pedra que vai fazer os muros de contencao de terra a volta da piscina, o que vai acontecer na proxima 2F. The house is now ready to start receiving the stone that will build the retaining walls around the pool. This work will start next monday. 


No comments:

Post a Comment